Τραγούδια χωρίς σύνορα. Ο Κόσμος. 11 Δεκεμβρίου 2020